In ‘In the Picture’ staat iedere twee weken een bedrijf in beeld. MeerBusiness stelt vijf vragen aan Fatma Topgüme, directeur van TopQ detachering.


                                  Fatma Topgüme, directeur TopQ detachering

Wat voor een bedrijf is TopQ?

"TopQ is een detacheringsbureau dat tijdelijk personeel op HBO en WO-niveau levert aan overheidsinstellingen. Ik lever voornamelijk mensen aan gemeenten, sociale diensten en andere maatschappelijke instellingen. Het bedrijf staat nog in de kinderschoenen en heeft op dit moment al een aantal opdrachtgevers waar TopQ personeel aan levert.", vertelt Fatma Topgüme.

Wat maakt TopQ uniek?

"De kwaliteit van onze dienstverlening. TopQ staat voor Top Quality. Zelf heb ik jarenlang voor de overheid gewerkt en dan met name voor de sociale dienst. Ik weet dus precies wat er van de kandidaten verwacht wordt en kan de mensen met de juiste kwaliteiten leveren. Daarnaast wil ik graag iets betekenen voor de maatschappij. In diverse onderzoeken, zoals in de Discriminatie monitor 2007 van het Sociaal Cultureel Planbureau, wordt aangegeven dat de werkloosheid onder hoog opgeleide allochtonen groter is dan onder hoog opgeleide autochtonen. Daarnaast vinden allochtone HBO-ers dat ze onderschat worden en met minder vertrouwen worden benaderd. Uit ervaring weet ik dat veel hoog opgeleiden, allochtoon of autochtoon, problemen ervaren bij het solliciteren. Bij allochtonen is dat net iets meer omdat zij zich over het algemeen, vaak onnodig, bescheiden opstellen in een sollicitatiebrief en –gesprek. TopQ probeert die onzekerheid weg te nemen middels een training op maat. Naast een goede match, is persoonlijke aandacht voor personeel een belangrijk aspect. Topq luistert, informeert, begeleidt en traint zo nodig haar personeel. "TopQ is een goede gesprekspartner voor zowel de werknemer als de werkgever".

Hoe is TopQ ontstaan?

"Ik ben 1 maart dit jaar gestart als parttime ondernemer voor twee dagen in de week. De andere drie dagen werk ik als publieksmedewerker bij het stadsarchief DIEP. Mijn werkzaamheden aldaar zijn het opzetten van projecten in het kader van de regeling erfgoed minderheden. Als de huidige groei van TopQ zich voortzet, wat zeker in de lijn der verwachtingen ligt, is het niet ondenkbaar dat ik op termijn mijn werkzaamheden bij Diep zal afbouwen, vertelt Fatma Topgüme.

Wat zijn de plannen voor de toekomst van TopQ?

"TopQ wordt voor gemeenten, sociale diensten en overige maatschappelijke instellingen een vertrouwd adres voor al hun personeelsvraagstukken. Daarnaast zullen werkzoekenden die hun talenten niet onbenut willen laten, hun weg naar TopQ weten te vinden. TopQ heeft een goede start gemaakt met topkwaliteit als basis. Die trend zal zich in de toekomst voortzetten."

Wie zijn de mensen achter TopQ?

"Ik ben de oprichtster en directeur van TopQ en heb de Nederlandse en de Turkse nationaliteit. Ik ben in Dordrecht geboren en opgegroeid. Mijn achtergrond ligt bij de overheid waar ik verschillende functies heb vervuld. Ik heb twee HBO opleidingen afgerond; Maatschappelijk Werk-Dienstverlening en Gerechtstolk en Juridisch vertalen. Uiteraard draait TopQ niet alleen op mijn krachten. Er zijn nog meer drijvende krachten die dagelijks zorg dragen voor de consultancy, administratie, telefoondienst en boekhouding ", sluit Fatma Topgüme het gesprek af.

TopQ Detachering
Molen Het Fortuin 3
3311 RX  Dordrecht
E: info@topq.nl
I: www.topq.nl

Abonneer op onze nieuwsbrief