Webinar over MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Datum : 06-05-2020

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert vier online informatiebijeenkomsten over de voortgang in de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Deelnemers aan het webinar krijgen na een presentatie de mogelijkheid om vragen te stellen. In verband met de maatregelen rond het coronavirus zijn er dit keer vier identieke online sessies in plaats van een inloopbijeenkomst. 

Vervolgbijeenkomst
Eind vorig jaar, op 14 november, is voor deze verkenning de eerste inloopbijeenkomst geweest. Toen hebben aanwezigen informatie over het gebied, knelpunten en mogelijke oplossingen aangedragen. Inmiddels heeft op basis van alle verzamelde informatie die in de verkenning naar voren is gekomen, de eerste selectie van mogelijke oplossingen plaatsgevonden. Deze zijn opgenomen in een aantal maatregelpakketten die verder worden uitgewerkt. 

Toelichting
In de online bijeenkomst is aandacht voor een toelichting op het proces van selectie, de samenstelling van de maatregelpakketten (o.a. de eerste analyseresultaten van de pakketten) en een doorkijk naar de volgende stappen.

Waar en Wanneer?
De sessies vinden plaats op:

  • Woensdag 6 mei van 16.00-17.00 uur of van 20.00-21.00 uur.

  • Donderdag 7 mei van 16.00-17.00 uur of van 20.00-21.00 uur. 


Alle sessies starten met de presentatie van een half uur. Aansluitend kunnen deelnemers online vragen stellen. Deelnemers wordt ook gevraagd een aantal enquêtevragen te beantwoorden. Meer informatie over het project en hoe men kan meedoen aan de online bijeenkomst  is te vinden op de website: www.mirta15papendrechtgorinchem.nl

MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem
In 2017 is een verkeersbrede studie gedaan naar de gehele A15 vanaf Rotterdam tot aan de Duitse grens. Het traject Papendrecht-Gorinchem kwam naar voren als traject waar veel files ontstaan. De weg kent hier dagelijks vertragingen die naar verwachting in de toekomst nog veel groter worden. Door de hoge filedruk zijn er ook veel ongevallen.De A15 is belangrijk voor de Nederlandse economie. Zo verbindt deze rijksweg de dorpen en steden in de regio met elkaar. Daarnaast is het een belangrijke schakel voor het vervoer van goederen tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. In de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem zoeken we  een oplossing om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren op de A15 ten westen van de aansluiting Sliedrecht-West tot en met de aansluiting Arkel, ten oosten van knooppunt Gorinchem.

Abonneer op onze nieuwsbrief